Findboliger

Generell diskusjon / "off topic" emner.
Post Reply
runbiisdoofo
Posts: 4
Joined: 03 Oct 2021, 02:48

Findboliger

Post by runbiisdoofo »

Lejeloven er den danske lovgivning, der regulerer lejeforholdet mellem udlejere (ejere af beboelsesejendomme) og lejere (personer eller husstande, der lejer beboelsesejendomme). Lejeloven er vigtig for beskyttelsen af https://findboliger.dk/blog/lejeloven-o ... indboliger både udlejere og lejere og fastlægger regler og betingelser for indgåelse af lejeaftaler samt rettigheder og pligter for begge parter. Lejeloven indeholder bestemmelser om emner som lejekontrakter, husleje, opsigelsesregler, fornyelse af lejekontrakter, vedligeholdelse og meget mere.
Post Reply